Hjem

Velkommen til våre nettsider for Namsenfjord Triatlon.

Klubben ble stiftet høsten 2019 i Namsos og driver med triatlon og triatlonrelaterte aktiviteter for alle i Namdalen. Klubben er registrert som eget idrettslag og har søkt opptak i Norges Idrettsforbund og Norges Triatlonforbund.

Namsenfjord Triatlon har eksistert som treningsgruppe de siste 2-3 år og i denne perioden har vi skapt en trivelig og engasjert gruppe mennesker av begge kjønn som innehar bred kunnskap og erfaring innen idrett, mosjon og triatlon.

Her på våre nettsider vil du etterhvert få informasjon om klubben, triatlon, treninger og konkurranser i regi av Namsenfjord Triatlon.

Vi vil også presentere våre aktive medlemmer og dele litt av de erfaringer vi har og målsettinger for fremtiden med Namsenfjord Triatlon.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du ønsker mer informasjon eller du ønsker å prøve triatlon eller delta på våre treninger og aktiviteter.

Med hilsen styret i Namsenfjord Triatlonklubb.